⭐️ Địa chỉ shop: OO18/2 Bạch Mã, Quận 10, TPHCM

⭐️ Điện thoại: 0908 355 370